Open event Agile HR goes Experimental 10.NOV – by Reaktor

Agile HR Finland goes experimental – Reaktor fasilitoi, Alma talossa

Tervetuloa oppimaan ja jakamaan omaa osaamistasi Agile HR Finland verkoston meetupiin Reaktorin Panu Liiran vetämänä! Useissa Agile HR Finlandin jäsenten yrityksissä kokeileva kehittäminen on jo arkipäivää. Tässä workshopissa pureudutaan Reaktorin ajattelutapaan, jaetaan omia kokemuksiamme, opitaan toisiltamme ja sovelletaan omaan arkeen. Hostina toimii Alma Media ja Heini Heikkilä, kiitos Alma! Tapaaminen pidetään suomeksi.

Kokeileva kehittäminen

Mitä jos emme enää tarvitsisi toimintaa keskeyttäviä organisaatiouudistuksia kehittääksemme yrityksiä ja niiden toimintaa? Tulevan tapaamisen teemana on organisaatioiden kehittäminen kokeilevin menetelmin. Asiantuntijana ja fasilitoijana toimii johdon konsultti ja valmentaja Panu Liira Reaktorilta. Panu työskentelee yritys- ja liiketoimintajohdon kanssa ja auttaa heitä rakentamaan kukoistavia yrityksiä ja kehittyvää liiketoimintaa. Panu on myös ollut mukana viimeiset 10 vuotta rakentamassa vaatimattomista lähtökohdista ponnistavaa asiantuntijayritystä Reaktoria, joka nykyään tunnetaan alalla laajasti osaamisestaan joka edelleen kehittyy työntekijöidensä intohimon johdattamana.

Kokeileva ja oppiva lähestymistapa on keskeinen osa Agilea ja Leania. Aktiivisessa workshopissa pääsemme soveltamaan ketterää ja kokeilevaa ajattelua omien organisaatioidemme/työn/johtamisen kehittämisessä. Pääsemme halutessamme asettumaan esim hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan rooliin. Kokeilevasta ketterästä kehittämisestä on myös viime aikoina noussut esille näkyviä rohkaisevia esimerkkejä:

HS pääkirjoitus: Kokeilu on ketterä tapa testata uudistuksia

Vaikka kokeileva kehitys on edelleen suhteellisen harvinaista, sen esteenä harvoin on puute kokelunhalusta. Monet johtajat ovat innovatiivisia ja keksivät mielellään erilaisia mittaviakin “kokeiluita”. Usein kokeilut kohtaavat kuitenkin muutosvastarintaa jolloin kokeilu loppuu haluttu muutos tyrehtyy. Jotta kokeilut tarjoaisivat muutakin kuin muutosvastarintaa ja kantapään kautta oppimista, kokeiluja on mahdollista suunnitella ja suunnata suunnitelmallisemmin ja kurinalaisemmin. Workshopissa Panu esittelee meille systeemisen tavan tarkastella muutoksen alla olevaa organisaatiota, ja luoda suoraan organisaation olosuhteisiin vaikuttavia kokeiluja. Tätä kokonaisvaltaista ajattelutapaa kutsutaan systeemiajatteluksi ja johtamistapaa systeemiseksi johtamiseksi.

Minkäänlaista ennakkovalmistautumista ei tilaisuuten tarvita. Mikäli kuitenkin haluat tutustua aiheeseen etukäteen, tässä artikkelista löytyy konkreettisia esimerkkejä pienistä kokeiluista joilla on onnistuttu saamaan aikaan positiivisia muutoksia.
HBR artikkeli: To change employee or customer behavior, start small.

Jos Systeemiajattelu aiheena kiinnostaa, yksi nopea tapa on aloittaa esim vilkaisemalla wikipedian artikkelia aiheesta. Kokonaisuutena Systeemiajattelu on varsin laaja käsite joka kumpuaa useista eri tieteenaloista, useiden eri vuosikymmenten ajalta. Systeemiajattelua ovat soveltaneet mm. johtamiseen monet nimekkäät ajattelijat, joiden kirjallisuutta voi löytää myös wikipedian artikkelin lähdeluettelosta. Esimerkkeinä nimekkäistä ajattelijoista mainittakoon esim. Edward Deming, Russell Ackoff ja Peter Senge. Usein mainittu yleisteos systeemiajatteluun ja -teoriaan on Gerald Weinbergin An Introduction to General Systems Thinking.

Info:

Core-ryhmällä etuajo-oikeus ilmoittautumiseen 20.10 saakka. Loput paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit varata paikan tästä : Eventbrite. Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä on 5.11.2014. Toivomme mukaan sinua, ammattilainen, jolla on jo kokemusta organisaation kehittämisen, johtamisen, strategian, IT/agile/lean tai HR:n parissa, ja jota kiinnostaa työn uudet muodot.

Tilaisuus alkaa 13.00, olethan paikalla 12.45. Hostina toimii Alma media ja Heini Heikkilä, eli saamme tutustua uuteen Alma-taloon samalla. Tarjolla on kahvi/tee/vesi ja pieni purtava. Kiitos, Panu ja Heini!

Toivomme mukaan sinua ammattilainen, jolla on jo kokemusta organisaation kehittämisen, johtamisen, strategian, IT/agile/lean tai HR:n parissa, ja jota kiinnostaa työn uudet muodot.


Katso myös Agile HR Finland

nettisivut: www.agile4hr.com

twitter @Agile4HR #Agile4HR

Linked In sivut


Ota yhteyttä:

Panu Liira, panu.liira (at) reaktor.fi tai twitter @panu_liira

Heini Heikkilä, heini.heikkila (at ) almamedia.fi  @HeiniHeii

Riina Hellström, etunimi.sukunimi (at) extemporea.com tai twitter @extemporea

Tell others, too!Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrEmail this to someonePin on PinterestShare on Google+

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!